Yeminli Tercüme 

Yeminli Tercüme Nedir?


Belgelerinizin bir dilden diğer bir dile, noterden yemin belgeleri (yemin zaptı) olan tercümanlar tarafından tercümesi yapılmış, ilgili tercüman ve tercüme bürosu tarafından kaşelenerek imzalanmış şeklidir. Bu imzalardan birinin eksik olması evrakı usulsüz hazırlanmış evrak sınıfına sokar.

 

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

 

Yeminli Tercüman olmak için Noterlik Kanununa göre ilgili madde Şu Şekildedir.

 

ONBEŞİNCİ KISIM

 
Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Hususlar

Çevirme işlemleri

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiç bir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.


Yemin zaptı nedir?

 
Türkiye’de noterler tarafından hazırlanarak, tercüme bürolarının tavsiye ettiği, gerekli yeterliliğini belgeler ve tercümesi ile ispat emiş T.C. vatandaşı olan ve yeminli tercüman olmak için başvuru yapan kişiye imzalatarak verdiği bir belgedir.Yeminli tercüman kimdir? 

 
Türkiye’de  yeminli tercüman olmak için başvuru yapan  tercümana, ilgili noterler tarafından hazırlanarak, verilen zapta sahip olan tercümana yeminli tercüman denir.


Yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir?

Yeminli tercümanın tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur.

Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli tercüman imza atabilir. Yemin zaptı olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz ve resmi olarak bu tercümeler geçersiz belgelerdir.

 

Ankara Merkez Ofis
Telefon  (Pbx) :0 312 428 5500
Fax  :0 312 428 5501
e-mail  :info@tunalıtercume.com
Adres :Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Caddesi 123 Kuğulu İş Merkezi B Blok Kat 3 No 152 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara
Bize Ulaşın
<